Henrad radiatoren type 10/11/20/21, alsook radiatoren vanaf 2 meter breedte vermoedelijke leveringstermijn 1 à 2 weken

Ketels van Junkers en Vaillant kunnen ook afgehaald worden - na bestelling per telefoon of e-mail - en contant of via Bancontact betaald worden in de winkel.

Door de economische omstandigheden kan de vermelde beschikbaarheid op de webshop afwijken door stockbreuk of uitgestelde leveringstermijn.

Algemene voorwaarden

Deze webshop is eigendom van

Sani.cv.be  bvba

Hooimanstraat 126
9112 Sinaai
T 03 252 51 33    
info@sanicvonline.be

BTW BE 505.806.993


Door het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De onderhavige verkoopsvoorwaarden worden overeengekomen tussen: Sani.cv.be bvba enerzijds en anderzijds de Internetgebruikers die een product aankopen via deze webshop.

1. Klantendienst

Voor vragen of opmerkingen kan u als klant terecht bij onze klantendienst: via email op info@sanicvonline.be of telefonisch op het nummer 0032 252 51 33. Wij helpen u graag!

2. Onze Producten

Alle producten die door Sani.cv.be bvba op de webshop worden aangeboden, zijn zo volledig en precies mogelijk en te goeder trouw beschreven en afgebeeld. Mocht er, ondanks al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze webshop dan kan Sani.cv.be bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Sani.cv.be bvba kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt worden door de koper, evenmin bij materiële of lichamelijke schade aan derden veroorzaakt door verkeerd en/of onwettig gebruik van de artikelen op deze webshop.

3. Onze Prijzen

Alle prijzen zijn in Euro. BTW inbegrepen.

4. De Bestelling

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de koper en Sani.cv.be bvba wanneer Sani.cv.be bvba de bevestiging ontvangt van de bestelling van de koper op zijn webshop. Sani.cv.be bvba zal steeds een bevestigingsmail sturen van de bestelling naar de koper. Sani.cv.be bvba behoudt zicht het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen. Door te bestellen op deze webshop verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

5. Betalen

U kan betalen via Bancontact via het betaalplatform Mollie.

Uw bestelling wordt onmiddellijk verwerkt en wij contacteren u met details omtrent de levering.

6. Transport en Levering

6.1. Transport kosten (in €, BTW inbegrepen) : Wij hanteren een vaste leveringskost als volgt:
- Gratis vanaf 300 € excl BTW.
- 25€ voor bestellingen onder 300 € excl BTW

6.2. Leveringstermijn :
De gekochte producten worden geleverd binnen de kortst mogelijke termijn. De maximale leveringstermijn wordt steeds bij ieder product aangegeven. Indien de koper meerdere artikelen bestelt, dan vertrekt de levering pas indien alle artikelen voorradig zijn. Sani.cv.be bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering.

6.3. Verpakking en transport verzekering :

De koper is verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. De koper moet Sani.cv.be bvba van een eventuele beschadiging binnen de 24 uur op de hoogte brengen via email op info@sanicvonline.be. Sani.cv.be bvba houdt zicht het recht voor de aanvraag van de koper te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt. Sani.cv.be bvba zal na ontvangst van het bericht van beschadiging aan de koper instructies geven voor het eventuele terugsturen door de koper.

6.4. Leveringsadres :

De koper is verantwoordelijk voor de volledigheid en correctheid van het opgegeven leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan Sani.cv.be bvba in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.


6.5. Afwezigheid van de koper bij de levering :

De koper moet ervoor zorgen aanwezig te zijn bij de levering. In geval van afwezigheid, zal een bericht van afwezigheid in de brievenbus achtergelaten worden. Dan zal de koper via een telefoonnummer contact met de expediteur kunnen opnemen om een nieuwe afspraak binnen max. 5 dagen te maken. Een tweede levering is extra te betalen.

7. Annulatie van een bestelling

U mag binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product laten weten dat u wenst af te zien van uw aankoop. De koper kan Sani.cv.be bvba van zijn annulatie in kennis stellen via email op het adres info@sanicvonline.be. De goederen dienen onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper dient een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) mee te sturen met uw retourzending. Annulatie is niet mogelijk voor goederen die voor u speciaal gemaakt worden (=gepersonaliseerde producten). Indien dit het geval is, staat dit duidelijk vermeld op de productfiche die u ziet tijdens de bestelling. Bij annulatie van een bestelling zal info@sanicvonline.be binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname de eventueel betaalde sommen verminderd met de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten en orderbehandelingskosten) terugstorten. De verzendingskosten voor de retourzending vallen ten laste van de koper. info@sanicvonline.be betaalt de verzendingskosten enkel terug indien de koper niet het artikel ontving dat besteld werd of indien het artikel beschadigd aankwam. info@sanicvonline.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de koper gebruikt of beschadigd werden.

Bij annulatie van uw bestelling betaalt Sani.cv.be BV maximum 65% van het aankoopbedrag terug, afhankelijk van de annulatiekosten bij de leverancier.

8. Retourzendingen

De koper stuurt het artikel uitsluitend terug na berichtgeving van Sani.cv.be bvba om dit te doen. De koper zorgt voor voldoende frankering en aangetekend indien de waarde van de zending meer dan 50 EURO bedraagt. Wij raden u aan hiervoor een koeriersdienst in te schakelen en de zending te verzekeren. Voeg steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw volledig rekeningnummer (IBAN en BIC code) toe. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Sani.cv.be bvba betaalt maximum 50% van de aankoopsom van de geretourneerde producten terug.

Retouradres :

Sani.cv.be bvba
Hooimanstraat 126
 
9112 Sinaai
T 03 252 51 33    
info@sanicvonline.be

9. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sani.cv.be bvba of rechthoudende derden.

10. Rechtspraak

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het verkoopscontract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Sint-Niklaas.